Documentary
Lễ khởi công đường 19/8
Lễ khởi công chợ Liên Minh Co.op
Khai trương chi nhánh thứ 20 trong hệ thống ki ...
Typical project


Market information
Currency table
Type Bid Ask Transfer
AUST.DOLLAR
16.403
16.683
16.502
CANADIAN DOLLAR
17.614
17.968
17.774
SWISS FRANCE
23.108
23.572
23.271
BRITISH POUND
30.062
30.543
30.274
HONGKONG DOLLAR
2.936
3.001
2.957
JAPANESE YEN
205
212
207
THAI BAHT
702
731
702
US DOLLAR
23.300
23.390
23.300


Internal news