Documentary
Lễ khởi công đường 19/8
Lễ khởi công chợ Liên Minh Co.op
Khai trương chi nhánh thứ 20 trong hệ thống ki ...
Typical project


Market information
Currency table
Type Bid Ask Transfer
AUST.DOLLAR
16.817
17.103
16.918
CANADIAN DOLLAR
17.561
17.914
17.720
SWISS FRANCE
23.068
23.531
23.230
BRITISH POUND
29.290
29.759
29.496
HONGKONG DOLLAR
2.922
2.987
2.943
JAPANESE YEN
206
213
208
THAI BAHT
690
719
690
US DOLLAR
23.230
23.310
23.230


Internal news