Documentary
Lễ khởi công đường 19/8
Lễ khởi công chợ Liên Minh Co.op
Khai trương chi nhánh thứ 20 trong hệ thống ki ...
Typical project


Market information
Currency table
Type Bid Ask Transfer
AUST.DOLLAR
17.598
17.862
17.704
CANADIAN DOLLAR
17.613
18.003
17.773
SWISS FRANCE
24.019
24.502
24.188
BRITISH POUND
31.416
31.920
31.638
HONGKONG DOLLAR
2.865
2.928
2.885
JAPANESE YEN
208
213
211
THAI BAHT
708
738
708
US DOLLAR
22.700
22.770
22.700


Internal news