Documentary
Lễ khởi công đường 19/8
Lễ khởi công chợ Liên Minh Co.op
Khai trương chi nhánh thứ 20 trong hệ thống ki ...
Typical project


Market information
Currency table
Type Bid Ask Transfer
AUST.DOLLAR
16.941
17.195
17.043
CANADIAN DOLLAR
17.396
17.782
17.554
SWISS FRANCE
22.489
22.941
22.648
BRITISH POUND
30.301
30.787
30.514
HONGKONG DOLLAR
2.860
2.924
2.881
JAPANESE YEN
202
206
204
THAI BAHT
694
723
694
US DOLLAR
22.745
22.815
22.745


Internal news