Documentary
Lễ khởi công đường 19/8
Lễ khởi công chợ Liên Minh Co.op
Khai trương chi nhánh thứ 20 trong hệ thống ki ...
Typical project


Market information
Currency table
Type Bid Ask Transfer
AUST.DOLLAR
16.536
16.817
16.635
CANADIAN DOLLAR
17.176
17.522
17.332
SWISS FRANCE
23.052
23.515
23.215
BRITISH POUND
28.987
29.451
29.191
HONGKONG DOLLAR
2.941
3.006
2.962
JAPANESE YEN
199
206
201
THAI BAHT
697
726
697
US DOLLAR
23.270
23.360
23.270


Internal news