Documentary
Lễ khởi công đường 19/8
Lễ khởi công chợ Liên Minh Co.op
Khai trương chi nhánh thứ 20 trong hệ thống ki ...
Typical project


Market information
Currency table
Type Bid Ask Transfer
AUST.DOLLAR
16.721
17.006
16.822
CANADIAN DOLLAR
16.968
17.310
17.122
SWISS FRANCE
22.799
23.258
22.960
BRITISH POUND
30.010
30.491
30.222
HONGKONG DOLLAR
2.878
2.941
2.898
JAPANESE YEN
203
209
205
THAI BAHT
683
711
683
US DOLLAR
22.860
22.930
22.860


Internal news