Documentary
Lễ khởi công đường 19/8
Lễ khởi công chợ Liên Minh Co.op
Khai trương chi nhánh thứ 20 trong hệ thống ki ...
Typical project


Market information
Currency table
Type Bid Ask Transfer
AUST.DOLLAR
17.554
17.818
17.660
CANADIAN DOLLAR
17.165
17.546
17.321
SWISS FRANCE
23.668
24.144
23.835
BRITISH POUND
31.442
31.946
31.664
HONGKONG DOLLAR
2.860
2.924
2.881
JAPANESE YEN
213
221
215
THAI BAHT
715
745
715
US DOLLAR
22.725
22.795
22.725


Internal news