Documentary
Lễ khởi công đường 19/8
Lễ khởi công chợ Liên Minh Co.op
Khai trương chi nhánh thứ 20 trong hệ thống ki ...
Typical project


Market information
Currency table
Type Bid Ask Transfer
AUST.DOLLAR
16.826
17.112
16.927
CANADIAN DOLLAR
17.826
18.185
17.988
SWISS FRANCE
24.028
24.511
24.197
BRITISH POUND
30.617
31.107
30.833
HONGKONG DOLLAR
2.941
3.006
2.962
JAPANESE YEN
204
213
206
THAI BAHT
706
736
706
US DOLLAR
23.290
23.370
23.290


Internal news