Đang cập nhật.

Tổng quan dự án

Đang cập nhật.

Lợi thế

Đang cập nhật.

Vị trí:
Xã Tân Bửu, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Đang cập nhật.

Đang cập nhật.