Tin tức  »  Tin tức nội bộ
Hiện nay, Công ty Cổ phần Liên Minh đã trở thành thành công ty đại chúng và sẽ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố vào cuối quý 4/2010.   Công ty Cổ phần Liên Minh có vốn điều lệ 100 tỷ đồng với ngành nghề kinh doanh chính là đầu tư, khai thác, phát triển bất động sản. Công ty đang triển khai các dự án: Khu căn hộ cao cấp và ...
 
Theo báo cáo kết quả công tác soát xét báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Liên Minh của Công ty kiểm toán DTL, lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2010 Công ty Cổ phần Liên Minh đạt 18 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch năm. Dự kiến đến cuối năm, lợi nhuận là 38 tỷ đồng, lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu đạt 3,686 đồng   Công ty Cổ phần Liên Minh có vốn điều lệ ...
 
Ngày 27/10/2010, UBCKNN chính thức có văn bản số 3486/UBCK–QLPH công nhận Công ty Cổ Phần Liên Minh (LMR) trở thành Công ty đại chúng  Theo đó kể từ ngày được công nhận công ty đại chúng Công ty Cổ Phần Liên Minh (LMR) có nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty đại chúng theo qui định. Lĩnh vực hoạt động chính của Công ty Cổ phần Liên Minh là đầu tư, khai ...