Tin tức  »  Tin tức nội bộ
Công ty CP Liên Minh đã nộp hồ sơ niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), để chuẩn bị cho việc giao dịch cổ phiếu Công ty CP Liên Minh tại HOSE, xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách để thực hiện đăng ký lưu ký chứng khoán như sau:   Tổ chức phát hành:           CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN ...
 
Ngày 27/12/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có công văn số 2422/2010/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Liên Minh được niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên SGDCK TPHCM. Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty Liên Minh cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu tại công văn này. ...
 
                        Năm nay, Giải Golf  được tổ chức vào tháng 1/2011 tại hai thành phố lớn: HCM và Đà Nẵng. Liên Minh tham gia với tư ...