Tin tức  »  Tin tức nội bộ

Liên Minh được chấp thuận nguyên tắc niêm yết cổ phiếu trên Hose

Ngày 27/12/2010, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM đã có công văn số 2422/2010/SGDHCM-NY chấp thuận về nguyên tắc cho Công ty Cổ phần Liên Minh được niêm yết 10 triệu cổ phiếu trên SGDCK TPHCM.

Để hoàn tất thủ tục cấp Quyết định niêm yết chính thức, Công ty Liên Minh cần hoàn chỉnh Hồ sơ theo yêu cầu tại công văn này.