Tin tức  »  Tin tức nội bộ

Liên Minh tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

 

 

 

Ngày 04/06/2010, tại Trụ sở chính 230 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Tp. HCM, Công ty Cổ Phần Liên Minh đã long trọng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Đại hội đã tổng kết tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 và đưa ra phương hướng hoạt động năm 2010. Đại hội cũng thông qua các quyết định sau:

 

Bổ nhiệm Ông SHAWN E. BROWN – hiện là Giám Đốc Ngân hàng New York Mellon, San Francisco, California, Mỹ vào thành viên Hội đồng Quản Trị.

 

Kế hoạch thực hiện các dự án: Đẩy nhanh thi công cơ sở hạ tầng dự án Vị Thanh để kịp hoàn thành dự án vào năm 2010; Khởi công xây dựng phần móng dự án Khu căn hộ và thương mại Liên Minh – Bình Phú (Quận 6. HCM); Hoàn thành dự án Cụm Công nghiệp Nhựt Chánh II - Long An trong năm 2010. Đền bù giải tỏa dự án Khu dân cư và thương mại Liên Minh – Cần Thơ, tìm kiếm các dự án đầu tư khác...

 

Niêm yết cổ phiếu Liên Minh trên Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM. Với quy mô công ty hiện tại, Hội đồng Quản trị nhận thấy Liên Minh đã đủ điều kiện niêm yết cố phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM.  Việc niêm yết này sẽ tạo thuận lợi cho việc huy động vốn của công ty; gia tăng vị thế và uy tín của công ty; thu hút thêm các cổ đông trong và ngoài nước có kinh nghiệm quản lý và tiềm lực kinh tế…

 

Đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2010 với doanh thu đạt 178 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 37 tỷ đồng và tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 10%/năm.

 

Đại hội đã diễn ra tốt đẹp với số cổ đông tham dự có số cổ phần chiếm 98.3%.