Tin tức  »  Tin tức nội bộ

Ông SHAWN E. BROWN chính thức được bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Liên Minh

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Liên Minh đã thống nhất bầu ông SHAWN E.BROWN giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2007 -2011.

Hiện nay, ông SHAWN E.BROWN giữ chức vụ Giám đốc Ngân hàng New York Mellon, San Francisco, California, Mỹ. Đây là ngân hàng tư nhân lâu đời nhất tại Mỹ, thành lập năm 1784 và là tổ chức tài chính tín dụng hàng đầu trên thế giới. Ngân hàng giám sát và quản lý nguồn vốn trên 24 nghìn tỷ đôla Mỹ.

Ông cũng là Chủ Tịch Công ty BourseTech, San Francisco, California, Mỹ. BourseTech là công ty cung cấp các giải pháp năng động và hệ thống công nghệ thông tin cho các giao dịch được giám sát bởi luật pháp ở Bắc Mỹ và Châu Âu, cung cấp giải pháp phần mềm được sử dụng bởi sàn giao dịch chứng khoán New York và giải pháp tăng cường dữ liệu thị trường cho Tập đòan CME, cung cấp dịch vụ kết nối các thành viên giao dịch trong đó có Goldman Sachs và UBS.

Từ năm 1996, Ông tham gia với tư cách thành viên của NYSE/Archipelago & Euro Next, San Francisco & Hà Lan. Chuyên viên tạo thị trường và nghiên cứu nhiều tài sản niêm yết mua bán options thực hiện qua giao dịch mở tại sàn và qua giao dịch điện tử. Phát triển các giao thức công nghiệp chuẩn để quản lý rủi ro và tiếp cận trực tuyến việc thanh khoản và giới hạn mua bán.

Ông sinh năm 1966 tại Hoa Kỳ và tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh trường Đại học Wright State, Fairborn, Ohio, Mỹ.